ALMEDALEN

Bolund: Vi ska bli fossiloberoende

1:24 min

Idag är det Miljöpartiets dag i Almedalen och språkröret Per Bolund frågades ut i P1. En av frågorna som togs upp med Per Bolund var den om drivmedelsbolaget Preems planer på att bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil – en fråga som nu skall behandlas av mark- och miljööverdomstolen.

– De ska ju döma efter miljöbalken som ska ta generell miljöhänsyn, så jag tror att det är för tidigt att avgöra redan nu vad de kommer komma fram till, sade Per Bolund.

Regeringen kan välja att stoppa Preems utbyggnad oavsett vad domstolen kommer fram till – ett beslut som Preem visserligen kan överklaga. Men om regeringen tänker gå in och agera, det vill Per Bolund inte svara på.

– Det är en fråga som är för tidigt väckt, nu ligger ju frågan i domstol.

Men vi pratar ju om en fördubbling om utsläppen, hur tänker du som miljöpartist på det här?

– Vi håller på och diskutera den frågan i regeringen, och jag kan inte säga vad vi har kommit fram till än så länge utan vi kommer jobba vidare på det,

Men din hållning då?

– Min hållning är väldigt tydlig. Vi vill inte att vi ska göra investeringar i fossil infrastruktur och bygga vidare på vårat fossilberoende. Vi har ju sagt som målsättning att vi ska bli världens största fossiloberoende välfärdsland, och då måste vi satsa på de förnybara energikällor, inte de fossila, sade Per Bolund.