MODERATERNAS DAG

Kristersson: Vill man stanna ska man kunna svenska

2:06 min

Vid moderaternas dag i Almedalen idag så fokuserar partiledaren Ulf Kristersson på integration och vikten av att nyanlända lär sig svenska. Ett nytt förslag är att den som får permanent uppehållstillstånd inte längre ska få gratis tolkhjälp förutom i domstol.

– Vill man stanna kvar i Sverige ska man alltså kunna svenska. Dessutom tycker vi att det här att ha gratis tolk hur länge som helst, det skickar motsatt signal, att man kan vara i Sverige decennium efter decennium utan att lära sig svenska. Det är väl en jättedålig signal att skicka till den som kommer ny till Sverige, säger Ulf Kristersson.

Men förutom att personer med permanent uppehållstillstånd ska kunna få gratis tolkhjälp vid brottmål så öppnar Ulf Kristersson för andra undantag, exempelvis för betald tolk vid vissa sjukdomstillstånd då informationen är viktig och andra speciella situationer.

Kristersson tror inte att det skulle bli något problem med att avgöra vilka som faktiskt ska få gratis tolk.

– Det tror jag inte. Vi är inte helt ovana vid att göra individuella undantag vid speciella fall.

Ett annat förslag är att ämnet elevens val ersätts med exempelvis svenska eller matematik för att elever med språkproblem verkligen ska få nödvändiga kunskaper för att klara sig samhället.

– De som går i högstadiet, om man inte kan kärnämnena så borde man inte välja till en massa andra ämnen som fria val innan man kan det man måste kunna i kärnämnena, särskilt svenskan, säger Ulf Kristersson.

För att nyanlända ska komma in i samhället så fort som möjligt ska de enligt Moderaterna läsa samhällsorientering från dag ett och även skolelever och pensionärer ska få samhällsorientering. Svensk syn på hedersförtryck, sexuella rättigheter, jämställdhet och att man försörjer sig själv bör tas upp enligt Ulf Kristersson:

– Det är grundläggande svenska värderingar som också lett fram till lagstiftning. Vi förväntar oss att både män och kvinnor arbetar i Sverige, står på egna ben. Barn har egna rättigheter i Sverige som är oberoende av vad vuxna tycket och tänker. Det här är värderingar som inte är självklart att har med sig om man kommer från länder som inte har de värderingarna.