HÖGSKOLEPROVET

Förslag: Kroppsvisitation vid högskoleprov

1:27 min

De som skriver högskoleprovet ska kunna kroppsvisiteras i framtiden, och alla testlokaler ska pejlas av med radiovågsdetektorer. Det föreslår regeringens utredare.

– Syftet är att motverka fusk med användning av dold elektronisk utrustning och i förlängning är syftet att avskräcka provdeltagare från att fuska. Därmed slår man också undan den marknad för organiserad och kommersialiserad fuskverksamhet som vi har sett exempel på under senare år, säger utredaren Anna Tansjö.

För att upptäcka fuskutrustning ska alla testlokaler pejlas av med radiovågsdetektorer. Och på väg in eller ut från testlokaler ska provdeltagare också gå igenom metalldetektorer och om de ger utslag ska deltagare kroppsvisiteras manuellt.

Kontrollerna ska skötas av ordningsvakter av samma kön som den som kroppsvisiteras och det ska ske vid högst tio procent av testlokalerna.

Det här innebär en begränsning av den enskildes skydd mot kroppsvisitation som står inskriven i regeringsformen. Men utredaren Anna Tansjö menar att syftet att motverka fusk väger tillräckligt tungt för att begränsa skyddet genom den föreslagna lagen om kontroll vid högskoleprovet.

– Vi har vänt ut och in på den frågan och landat i bedömningen att högskoleprovet har en särställning i vårt samhälle som en andra chans för unga människor att komma in på högskolan, säger Anna Tansjö.

Kontrollerna ska finansieras genom att provavgiften höjs från 450 till 500 kronor.

I utredningen föreslås också att identiteten på den som tipsar om misstänkt fusk ska kunna omfattas av sekretess.

Ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, välkomnade utredningsförslaget idag och kommer nu skicka ut det på remiss.

Om det sen röstas igenom riksdagen kommer den nya lagen att gälla från hösten 2020.