Göteborg

Föräldrar får böta för otillåten hemundervisning

0:27 min

En föräldrapar i Göteborg får böta sammanlagt drygt 600 000 kronor för att ha hållit sina barn borta från skolan och istället undervisat dem i hemmet.
Det uppger Göteborgs-Posten.

Familjen som är ortodox judisk har bland annat motsatt sig att deras barn ska gå i skolan tillsammans med både flickor och pojkar. Enligt högsta förvaltningsdomstolen är religion inte skäl för hemundervisning.