Förslag: Fler vapenbrott ska ses som grova

1:49 min

Fler vapenbrott ska betraktas som grova och maxstraffet ska höjas.
De förslagen ingår i en utredning som överlämnades till regeringen idag.

Inrikesminister Mikael Damberg välkomnade utredningen.

– Det är en hel palett av åtgärder som nu gör det svårare för gängkriminella att både skaffa vapen men också mer kostsamt med långa fängelsestraff.

Bland annat förelås att maxstraffet för grovt vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor, exempelvisgranater, höjs från sex till sju års fängelse.

Och fler vapenbrott ska betraktas som grova eller synnerligen grova.
till exempel ska fler typer av vapen klassificeras som särskilt farliga.
Och om ett vapnet påträffas i en kriminell miljö, till exempel i en lägenhet eller bil med kriminellt belastade personer, ska vapenbrottet bedömas som grovt.

Sammantaget kommer fler gärningar kunna leda till längre fängelsestraff.
Kazimir Åberg har lett utredningen.

– Vilken effekt det kommer att ha är väldigt svårt att säga, hur de kriminellt belastade tänker och reagerar, det vet man aldrig, en del kanske är straffimmuna, men straffskalorna ska ju också avspegla samhällets syn på brottsligheten så det har ju det värdet också.

En annan del av förslaget handlar om att Tullverket ska få utökade befogenheter. I dag kan tullen bara stoppa försändelser som man misstänker innehålla narkotika.

Men nu ska man också kunna stoppa paket som man misstänker innehåller vapen och explosiva varor.

Smuggling av vapen eller explosiva varor ska också regleras separat med högre straffskala än den nuvarande smugglingslagen.

Utredningsförslaget ska nu ut på remiss och kan att träda i kraft tidigast nästa år.