Riksåklagaren kräver lagändring efter skjutningarna

2:12 min

Förundersökningsledare behöver fler verktyg för att utreda och lagföra de som ligger bakom skjutningarna, det menar riksåklagare Petra Lundh.

– Vi som åklagare leder utredningarna och det vi kan se det är att det behövs ett antal lagändringar för att vi ska ha rätt verktyg, säger Petra Lundh.

Sedan en dom i EU-domstolen 2016 har det varit svårare för polisen att få ut uppgifter från teleoperatörerna och det är ett stort hinder för polisens arbete i de här fallen menar riksåklagare Petra Lundh.

– Det sätter väldigt stora käppar i hjulet när vi inte får ut sådana uppgifter. Om en skjutning äger rum en viss tid, så är det såklart jätteviktigt att vi kan se vad finns det för telefoner precis i närheten. Eller om man har någon misstänkt, att vi kan se var den telefonen befann sig. Det går bara i begränsad omfattning idag, det bygger då på att teleoperatörerna frivilligt sparar den här uppgiften och det är många som inte gör det i dagsläget.

En ny lagstiftning kring detta kommer att träda i kraft i höst. Men än är det för tidigt att säga att problemet är löst menar Petra Lundh.

– Det kommer att bli bättre, men hur mycket bättre är det svårt att säga. Det finns begränsningar eftersom man måste förhålla sig till den EU-domen från 2016, vi får helt enkelt vänta och se.

Riksåklagaren menar även att det lagförslag om hemlig dataavläsning som regeringen håller på att ta fram ett förslag kring är viktig för den här typen av utredningar.

– När det gäller kommunikation mellan brottslingar så är det inte så att de pratar i telefon nu för tiden utan de pratar via appar och den kommunikationen går i princip alltid krypterad. Då får vi bara ut rappakalja trots att vi har tillstånd till hemlig avlyssning. Där ligger ett förslag om hemlig dataavläsning som det är angeläget att vi får.

Söndagens skjutningar i Sollentuna, Kallhäll och Blackeberg ledde till två döda och två skottskadade personer. Senast på torsdag måste åklagaren avgöra om den anhållne ska släppas eller begäras häktad.