Våldsbejakande extremism

Utvisningshotade imamer överklagar

1:51 min

De tre imamer som ska utvisas på begäran av Säkerhetspolisen överklagar sina utvisningsbeslut.

Den sista överklagan lämnas in i dag, enligt mannens advokat. Ytterligare två män som satts i förvar under våren har också överklagat sina utvisningar.

– Anklagelserna är vaga och allmänt hållna. Det är väldigt svårt att försvara sig mot dem och lagstiftaren har ju gett SÄPO en oerhörd makt här att diktera villkoren i en process som är allt annat än rättssäker, säger Joakim Johansson, advokat för imamen i Västerås.

Imamerna är verksamma i Umeå, Gävle respektive Västerås. Enligt Säpo har männen bidragit till tillväxten i våldsbejakande extremistmiljöer.

Under våren greps sex personer med stöd av lagen om särskild utlänningskontroll, som ger Säpo rätt att ansöka om utvisning. Fem av dem fick utvisningsbeslut i början av juni. För dem som nu överklagat innebär det en förhandling i Migrationsöverdomstolen och sedan ett beslut av regeringen.

Den sjätte personen, en man med koppling till Gävle, har inte fått något beslut om utvisning.

Säpo vill inte uttala sig i enskilda fall men Säpochefen Klas Friberg motiverar besluten om att ta männen i förvar så här.

– Lagstiftningen har funnits länge och den har använts av säkerhetspolisen genom åren. Nu använder vi den i ett antal konkreta fall som handlar om personer i den våldsbejakande islamistiska miljön där vi menar att de här personerna genom sitt sätt att förkunna och sprida motivation till radikalisering har lyckats och att det har gett påverkan på andra att följa deras uppmaningar. Och då menar vi att det här är en risk för rikets säkerhet och de bör utvisas ur landet, säger Säpochefen Klas Friberg.