Regeringsförslag

Tunga instanser ger grönt ljus till ny terrorlag

0:58 min

Tunga remissinstanser ger klartecken till regeringens nya förslag att kriminalisera samröre med terroristorganisationer, visar Ekots genomgång. Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Justitieombudsmannen säger ja.

Även Säpo tillstyrker – men bedömer att förslaget ger en “mer begränsad praktisk tillämpning” än det ursprungliga förslaget att kriminalisera deltagande i en terroristorganisation, som Lagrådet sågade.

Advokatsamfundet säger nej. Förslaget om ett samröresbrott är “alltför oklart formulerat” och innebär “i praktiken” en begränsning av den grundlagsskyddade föreningsfriheten, står det i remissvaret.

Justitiekanslern anser att utformningen av den nya straffbestämmelsen kan leda till “såväl bevissvårigheter som tillämpningsproblem”.