NYTT FÖRSLAG

Sabuni: Elektrifiera godstrafiken i Sverige

1:58 min

Liberalernas nya partiledare Nyamko Sabuni föreslår idag en elektriferingskommission för att minska transporternas utsläpp.

Den nyvalda partiledaren Nyamko Sabuni pratade om klimatångest och att barnen protesterar på gatorna.

– Vi har såhär långt ägnat oss mycket åt symbolpolitik, som ibland också försvårar livet för en hel del människor i vårt land. Från Liberalernas håll menar vi att det finns innovationer och tekniska lösningar, vi har en ren elmix i vårt land – låt oss utnyttja den för att omvandla Sverige från det fossila till det fossilfria, säger Nyamko Sabuni.

Förslaget är att tillsätta en elektrifieringskommission, kommissionen ska undersöka möjligheterna att elektrifiera Sveriges vägar med el-vägar och en fler möjligheter att ladda ellastbilar.

– Ska vi nå målen med netto nollutsläpp till 2040 så är det nödvändigt att elektrifiera godstrafiken, säger Nyamko Sabuni.

Nyamko Sabuni hoppas att förslaget om en elektrifieringskommission ska kunna genomföra inom överenskommelsen Liberalerna har med regeringen.