FRÅN FÖRSTA AUGUSTI

Lärarassistenter ska lösa lärarbrist

2:33 min

Idag har regeringen fattat beslut om hur pengarna som regeringen avsatt ska användas för att det ska bli fler lärarassistenter i skolan.

Redan till skolstarten i höst ska pengarna finnas att söka för den friskola eller kommun som är beredd att stå för halva kostnaden.

– Det här statsbidraget är ett tillskott. Det innebär att när kommuner och friskolor gör det man ändå ska göra så får man en möjlighet att göra det med lite mer pengar tack vare det här statsbidraget. Skälet till att vi gör det här tillskottet är att lärarbristen är så stor. Vi måste se till att lärarnas tid används till undervisning. Då är det väldigt bra om lärarassistenter kan avlasta lärare från sådant som inte hör till undervisningen, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Redan i våras avsatte regeringen en knapp halv miljard kronor till lärarassistenter. Det är en direkt följd av regeringens överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna, där resurser till lärarassistenter ingår i en av de 73 punkterna i överenskommelsen. Pengarna ska räcka till att anställa omkring 3000 lärarassistenter, utöver de knappt 2100 som redan finns ute på skolorna idag.

Idag har alltså regeringen beslutat att det här statsbidraget ska kunna användas redan från första augusti, från förskoleklass till gymnasiet inklusive särskolan och att ett villkor är att den kommun eller friskola som söker bidraget ska bekosta det till hälften själv. Roger Haddad är Liberalernas utbildningspolitiske talesperson:

– Det viktigaste är att hjälpa en lärare inför en lektion med planering, det kan vara att kopiera upp, ställa i ordning i ett klassrum. Det kan vara att följa med till matsalen, vara rastvakt eller till exempel att titta över frånvaron och närvaron i skolan, säger Roger Haddad.

Exakt vad en lärarassistent faktiskt ska göra är inte reglerat, men till årsskiftet ska Skolverket komma med rekommendationer om det. Det finns utbildningar idag för den som vill bli lärarassistent men innehållet varierar. Regeringen ska återkomma med hur en utbildning ska se ut, säger Anna Ekström:

– Lärarassistenten ska ju ha en sådan bakgrund att de verkligen avlastar lärarna. Det ska ju inte vara så att lärarna måste handleda lärarassistenterna. Då har vi ju inte tjänat något på det, säger Anna Ekström.