KOMMITTÉ TILLSÄTTS

Förbud mot rasistiska organisationer ska utredas

0:25 min

Det kan bli förbjudet med rasistiska organisationer i Sverige.
Regeringen har beslutat att tillsätta en kommitté med representanter för riksdagspartierna för att utreda om ett förbud ska införas och hur det i så fall ska vara utformat.

Utredningen ska också kartlägga vad som gjorts i andra länder för att begränsa rasistiska organisationers möjligheter och vad det har haft för effekt.

Utredningen ska vara klar i februari 2021.