EU-VALET

Här är svenskarnas uppdrag i EU-parlamentet

1:56 min

Nu börjar det bli klart vad EU-parlamentarikerna som svenska folket röstade fram i valet i maj faktiska ska jobba med de kommande åren. De har nu blivit uppdelade på olika utskott i parlamentet, men bara en har blivit nominerad som ordförande.

– Det är klart jag känner mig väldigt hedrad av att ha fått det här förtroendet, säger moderaten Tomas Tobé efter att ha blivit nominerad som ordförande i parlamentets utskott för utveckling och bistånd.

Han konstaterar att han blir den första moderat att leda ett utskott om han blir vald under deras första möte den 10 juli.

Utskotten utgör själva kärnan i parlamentets arbete. Det är där ledamöterna tar emot och föreslår förändringar på de lagförslag som kommer från EU-kommissionen.

Och vilket utskott en parlamentariker hamnar i är viktigt, det styr vilka frågor som ledamoten främst kommer jobba med under den femåriga mandatperioden.

Förutom utveckling och bistånd ska Tomas Tobé ska också sitta i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, LIBE, där bland annat migration behandlas.

– Och det handlar ju både om att säkra yttre kontroll och få till en rimlig fördelning inom Europa, säger Tomas Tobé.

I LIBE kan Tobé få sällskap av fem andra svenskar, däribland vänsterpartiets Malin Björk som har en annan syn på migration.

Miljöutskottet ENVI är ett annat utskott som huserar många svenskar. Miljöpartiets Pär Holmgren är en av dem.

Andra utskott där flera svenskar sitter är utskotten för sysselsättning, jämställdhet och transport.

Sammanlagt är de svenska EU-parlamentarikerna fördelade på 17 olika utskott.