Förorenar dricksvattnet

MSB kritiskt till användningen av släckskum

2:10 min

Många av landets räddningstjänster använder fortfarande släckskum, fastän det bara ska användas i undantagsfall.

Släckskum kan förorena dricksvatten, och en kartläggning pågår av gamla släckinsatser, det berättade Ekot tidigare idag.

Men också nya släckinsatser kan utgöra ett problem.

– Ingen av de här skumprodukterna är ofarliga, för det här sprids i vår natur med grundvatten och så vidare. Vi vill absolut inte få våra dricksvattentäkter utslagna, säger Bo Andersson, brandingenjör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

För ett par år sedan gick MSB ut med rekommendationen att släckskum ska användas restriktivt. Skummet kan ha negativa effekter på människors hälsa, och vandrar lätt ner i vattendrag och grundvatten.

De släckinsatser som nu kartläggs omfattar bränder där man använt skum med PFAS. PFAS-kemikalier har tidigare förorenat dricksvatten i bland annat Ronneby, och är dokumenterat hälsofarliga.

På många håll har man fasat ut PFAS i dag – men inte heller de nya skumsorterna är säkra, enligt Bo Andersson på MSB.

– Varför ska vi använda detta? Vi behöver inte det, säger han.

Förra året gjordes drygt 750 släckinsatser med skum i Sverige. Det visar en genomgång som tidningen Sveriges natur har gjort.

Räddningstjänsten vid Höga kusten i Ångermanland använder det bland annat vid bränder i hus, för att förhindra att elden sprider sig. Det säger räddningschefen där, Andreas Hoff:

– Då lägger man det skummet som ett raklödder på den byggnaden som inte brinner.

Räddningstjänsten vid Höga kusten använde släckskum 23 gånger förra året.

– Inget brandskum är helt ofarligt för miljön och 23 gånger är ju lite för många, absolut, säger Andreas Hoff.

Varför har man då använt sig av det 23 gånger?

– En förklaring är att vi har det här systemet på många fordon, fler än många andra räddningstjänster. Och det tar lång tid att byta ut de här grejerna till nyare och modernare utrustning också.

Personer med privata brunnar är extra utsatta vid släckinsatser. Bor man på landsbygden med egen brunn och en brand har släckts i närheten ska man inte tveka att prata med kommunen, tycker Bo Andersson på MSB.

– Då skulle jag absolut ringa miljökontoret för att de ska ta prover som sen analyseras.