Exklusiv intervju i Ekot

EU:s högste militärchef välkomnar von der Leyen

1:32 min

Nomineringen av Tysklands försvarsminister Ursula von der Leyen till ny chef för EU-kommissionen välkomnas av EU:s högste militärchef.

– Det är en garanti för fördjupat försvarssamarbete i Europa, säger general Claudio Graziano just nu på besök i Sverige i en exklusiv intervju med Ekot.

– Jag är glad över utnämningen, säger general Claudio Graziano, som är EU:s högste militära chef.

De senaste åren har försvarssamarbetet inom EU tagit stora kliv framåt.

EU har anslagit 140 miljarder kronor för att medfinansiera tillverkning och upphandling av vapensystem de kommande åren för att stärka EU:s försvarsförmåga.

Men en stridsfråga som ännu inte är löst är om även företag i länder utanför EU, som till exempel USA, ska få delta i EU-finansierade försvarsprojekt.

Mäktiga länder som Frankrike och Tyskland säger nej, medan Sverige säger ja. Och den svenska regeringen får nu medhåll av EU:s högste militärchef.

– Som soldat, har jag inga invändningar, säger Claudio Graziano.

Tysklands försvarsminister Ursula von der Leyen som nominerats till posten som ny Kommissionsordförande förespråkar en gemensam EU-armé.

– Men det ligger lång fram i tiden, säger Claudio Graziano, som vill avdramatisera ordet EU- armé.

Det betyder egentligen bara att EU-länderna stärker sin egen nationella försvarsförmåga och sen samverkar med varandra inom EU, säger han.

General Graziano nickar ja på frågan om han tycker det är dags att EU nu tillsätter en särskild kommissionär med ansvar för försvarsfrågor.

– Ju mer EU satsar på försvaret desto bättre, säger general Graziano.