Svårt att upptäcka

Läkare: Mer kunskap om blodförgiftning kan rädda liv

2:05 min

Sjukdomen – som egentligen heter sepsis – kan likna flera andra akuta tillstånd.

Om den upptäcktes snabbare skulle många liv kunna räddas, säger läkaren Ulrika Wallgren.

Varje år drabbas 40 000 människor i Sverige av blodförgiftning, eller sepsis, ett ofta livshotande tillstånd. Men diagnosen är mycket svår att ställa, framhåller forskaren Ulrika Wallgren som undersökt nya metoder att avslöja sjukdomen.

– Sepsis är som en kameleont inom akutsjukvården och kan likna i princip alla andra akuta tillstånd. Det gör att det kan vara väldigt svårt att skilja från andra sjukdomar. Och jag har sett att särskilt ofta misstolkas sepsis som magsjuka och stroke, hjärtinfarkt och många av symptomen är väldigt likartade, säger Ulrika Wallgren, som är specialist i intern- och allmänmedicin och har lång erfarenhet av akutvård.

Men en försenad diagnos kan bli avgörande för om patienten överlever. Man räknar med att minst 10 procent av de drabbade dör, ofta för att behandlingen inte inletts i tid.

– Det är bråttom. Enligt riktlinjerna ska antibiotikabehandling ges inom en timme från identifiering och det är ju ofta den timmen just som man inte har svar på blodprover eller röntgenundersökningar och det är det som komplicerar det hela, berättar Ulrika Wallgren.

För att kunna inleda behandlingen tidigare, för en del patienter kanske redan i ambulansen, behövs bättre metoder för att avgöra om det handlar om en livhotande infektion, särskilt eftersom långtifrån alla har det klassiska symptomet feber.

Ulrika Wallgren har undersökt om andra faktorer kan användas som tecken på sepsis, men inget screeningsystem har visat sig avslöja alla fall. Men hon tror på att mer utbildning hos personal och patienter kan få effekt.

– Jag tror att identifieringen skulle ökas genom ökad utbildning av personal. Många är ganska omedvetna om hur vanligt det är att patienterna inte har feber, att en tredjedel av patienterna inte har det, enligt Ulrika Wallgren.

Också patienter och anhöriga kan bidra till en snabbare diagnos.

– Ja, jag tycker man ska ta symptomen på allvar. Om patienten uppger att de känner sig jättesjuka och aldrig tidigare har känt sig så här dåliga, eller om de haft tecken på någon lokal infektion och plötsligt försämras, kanske blir förvirrade. Då måste man åka in till akutmottagningen.