Läkemedelsbrist.

Brist i regionernas journalsystem

2:17 min

Läkemedelsbristen skulle kunna motverkas om regionernas journalsystem hade information om vilka läkemedel som tagit slut.

Det menar Mikael Hoffman, chef för det riksdagstillsatta läkemedelsnätverket NEPI.

– Om jag ska skriva ut ett recept till dig i mitt journalsystem så får jag ingen signal om att det här läkemedlet är restnoterat. Så glad i hågen skickar jag ett recept, och ingen upptäcker det här problemet förrän du kommer till apoteket för att lösa ut receptet, säger Mikael Hoffmann.

Det är Läkemedelsverket som har i uppdrag att informera om vilka läkemedel som tagit slut. Informationen finns tillgänglig på myndighetens hemsida, men i dagsläget syns den inte i regionernas journalsystem.

En läkare som skriver ut ett läkemedel har alltså ingen aning om huruvida det faktiskt finns tillgängligt. Resultat blir att patienter bollas fram och tillbaka mellan läkare och apotek.

Johan Andersson är enhetschef på Läkemedelsverket. Han säger att datan finns tillgänglig för den som vill ha den.

– Restnoteringslistan finns i dag som öppen data på Läkemedelsverkets hemsida och skulle kunna inkorporeras i regionernas system. Men det intresset och den aktionen måste komma från regionerna, vi kan inte tvinga någon att göra det, säger Johan Andersson.

Mikael Hoffmann på läkemedelsnätverket NEPI säger att åtgärden måste samordnas nationellt – och att Läkemedelsverket måste hjälpa till.

– Annars har vi 21 regioner och 21 olika lösningar som är olika snabbfotade – och en ojämlik hälso- och sjukvård. Det är därför man måste prata om det här nationellt, inte bara mellan regionerna utan mellan regionerna och Läkemedelsverket, säger Hoffmann.