Fler avfallsstationer måste byggas

Latrintömning i småbåtshamnar ska förbättras

1:49 min

Småbåtsägare har svårt att tömma toalettavfall eftersom stationer för det saknas på många ställen.

Det pågår två olika projekt för att fler kommuner och båtklubbar ska bygga fler latrintömningsstationer.

– Vaxholm är ju plats där många fritidsbåtsägarna gärna passerar och vi tycker att det är förträffligt om vi kan erbjuda nånstans att göra av sitt ifrån toaletten ombord och inte lägga ut den i sjön, säger Hans Larsson som är fritidschef på Vaxholms Stad.

Sedan 2015 är det förbjudet för småbåtsägare att tömma toalettavfall ut i hav och sjöar i Sverige.

Men trots det så släpps det ut avfall i haven och på så sätt fortsätter småbåtar att bidra till övergödningen och till att vattenkvaliteten försämras.

– Stationerna som finns utefter våra kuster är inte alltid så funktionella alla gånger och sen är ju folk lata tyvärr och risken att bli upptäckt är minimal, man ska nästan bli tagen med byxorna nere, konstaterar Hans Larsson.

De två projekten som pågår för att förbättra tillgängligheten är dels ett  internationellt projekt för flera länder kring Östersjön.

Dels så har Svealands Kustvattenvårdsförbund med hjälp av företaget Ecoloop som gör miljöutredningar startat ett projekt.

De vill öka medvetenheten och få de olika kommunala och regionala enheterna att samverka bättre med varandra och med båtklubbar så att fler toalettavfallsstationer byggs.

– Det har betydelse att vi minskar utsläppen av näringsämnen, kiss och bajs i Östersjön. Men sen är det också en beteendefråga, hur vi förhåller oss till att slänga saker i vattnet. Havet är i fokus för vi ska inte använda det som soptunna, Fredrik Meurman driver det projektet på Ecoloop.

Bara de fritidsbåtar som rör sig i Stockholmsregionen under en säsong motsvarar en svensk medelstor stad i mängden avfall.

Men det kan bli dyrt att bygga fler latrintömningsstationer.

– Från 100 000 och uppåt och med anslutningsavgifter och rördragning så kan det bli uppåt 500 000 kronor. Men väl värda investerade pengar, säger Hans Larsson på Vaxholms Stad.