Trump-administrationen

Skärpta regler för fattiga migranter

2:00 min

I USA har Trumpadministrationen i dag presenterat skärpta regler för invandrare som vill försöka få permanent uppehållstillstånd eller bli amerikanska medborgare. Steget är helt i linje med president Trumps löften att minska antalet icke-amerikaner i USA.

Från och med i höst riskerar den som har laglig rätt att tillfälligt bo och jobba i USA, att så småningom tvingas lämna landet. I alla fall om de använder sig av något av de amerikanska skattefinansierade välfärdssystemen.

Det kan handla om bistånd i form av grundläggande akutsjukvård, om bostadsbidrag eller om matkuponger. Lagändringen börjar gälla i oktober, den kommer att beröra över 30 miljoner människor, och tros särskilt komma att påverka de miljontals latinamerikaner som i USA jobbar för låga löner, och som får bidrag till mat och hyra för att klara sig och sina familjer.

Lagen presenteras som en både breddad och skärpt definition av redan gällande regler, och enligt Vita Huset kommer inga bidragsberoende invandrare att kunna räkna med permanenta uppehålls- och arbetstillstånd. Undantagna är minderåriga barn och gravida kvinnor. 

I ett uttalande motiverar president Trump de nya reglerna med att kravet på att alla invandrare måste vara självförsörjande är till för att skydda amerikanska medborgare.

Kritiken från mer invandrarvänliga amerikaner går ut på att det är omänskligt att utestänga verkligt behövande från bistånd, vars hela mening är att hjälpa just fattiga människor.

Dessutom att det här är ännu ett steg i Trumps vilja att förändra USA, från att vara ett traditionellt invandringsland, till att stänga ute resten av världen.

USA är långt ifrån det enda landet som ställer höga krav på dem som ibland kallas ekonomiska invandrare, och Trumps USA sällar sig nu till de länder som uttryckligen enbart tar emot självförsörjande och högutbildade immigranter.