Greenpeace: Ett väldigt välkommet besked

1:41 min

Efter beskedet att det blir regeringen och inte en domstol som ska avgöra om Preem får bygga ut raffinaderi i Lysekil hoppas nu miljöorganisationen Greenpeace att även andra projekt med stor miljöpåverkan ska kunna avgöras på samma sätt.

– Det är ett väldigt välkommet besked, och nu får vi för första gången i Sverige se hur det klimatpolitiiska ramverket verkligen prövas i praktiken, så det är ytterst välkommet från Greenpeaces sida, säger Parul Sharma, chef för Greenpeace i Sverige.

Hur menar du då?

– Nu får vi för första gången pröva vår klimatlag, och vi hoppas att den visar sig vara kraftfull i det här ärendet och vi räknar med att vi får se flera liknande fall, inte bara Preem i Lysekil, säger Parul Sharma.

Greenpeace i Sverige hoppas på att se prövningar av andra verksamheter också.

 – Preem i Lysekil är en av de värsta anläggningarna vi har i Sverige, men det är långt ifrån den enda verksamheten som hotar vårt klimat, vi på Greenpeace vill ju gärna att SwedeGas terminal och planer på att bygga ut Arlanda också prövas på samma sätt, säger Parul Sharma.

Varför är det viktigt att regeringen prövar det då?

– Regeringen kan se om sådana här etableringar och expansioner verkligen matchar åtaganden som vi har vidtagit i förhållande till Parisavtalet, säger Parul Sharma.