Östersunds tingsrätt kritiseras av åklagaren i terrormålet

2:29 min

För många uppgifter ur utredningen har offentliggjorts, anser åklagaren i det pågående terrormålet i Östersund.

Utredningen gäller den man som för två veckor sedan greps i en bil på Stortorget i Östersund. Mannen är nu misstänkt för stämpling till terroristbrott, alltså för att han tillsammans med en annan person ska ha beslutat att utföra eller åtagit sig att utföra ett terroristbrott.

– Tingsrätten har offentliggjort uppgifter ur den pågående utredningen och det försvårar arbetet, säger åklagaren Henrik Olin vid Riksenheten för säkerhetsmål.

– Under mina dryga tjugo år som åklagare har jag aldrig varit med om att en domstol vågar sig på att göra den här bedömningen av vad som kan skada utredningen och vad som inte kan skada utredningen, säger Henrik Olin.

Det förvånar mig extra mycket att man väljer att göra det i den här typen av utredning gällande en så pass allvarlig brottsmisstanke, säger han.

Det som tingsrätten nu offentliggjort är delar av det utredningsmaterial som presenterades när mannen begärdes häktad, bland annat polisens beskrivning av hur det gick till när mannen greps, och en bild på vad som fanns i bagageutrymmet i mannens bil.

Caroline Hindmarsh är chef för tingsrätten i Östersund. Det är hon som bestämt vilka uppgifter ur den sekretessbelagda häktningspromemorian som kan offentliggöras.

Allting behöver inte vara sekretessbelagt eftersom så pass mycket uppgifter redan är ute, till exempel vittnen som har gjort iakttagelser och som har intervjuats i media, och även fotografier, säger Caroline Hindmarsh.

– Av det skälet så kunde jag inte se att det behövde vara sekretess på just de uppgifterna, säger hon.

Men åklagaren Henrik Olin menar att om uppgifter ur utredningen sprids så kan det påverka vad människor som förhörs väljer att berätta.

Henrik Olin får stöd i sin kritik mot tingsrätten av Krister Petersson, som är chefsåklagare vid riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.

Att uppgifter i en utredning redan förekommit i media är inget skäl till att de inte ska skyddas, säger han.

– Vi för ju inte rättegången genom media, utan det är ju polisen som ska arbeta och åklagaren som ska leda en förundersökning, så jag tycker inte att det är ett bärande argument för att man ska släppa ut det, säger Krister Petersson.