Grundskolan

Lärare utan behörighet får stöd via webben

2:03 min

För första gången satsar Skolverket på ett stödmaterial för att obehöriga lärare ska få hjälp i sin yrkesroll.

Trots stora satsningar på att få behöriga lärare till skolan är det fortsatt många som inte har behörighet.

Enligt Skolverkets senaste uppgifter var det förra året 70,5 procent behöriga lärare i grundskolan, vilket är en liten minskning från året innan. Myndighetens senaste prognos visar att det totalt i hela skolsystemet kommer att saknas 80 000 lärare om tio år.

För att ge stöd åt de obehöriga lärare som arbetar i skolan idag har Skolverket sammanställt ett material på webben som ger information om allt från skolans uppdrag till tips om hur man lägger upp undervisningen. Stödet har varit efterfrågat av huvudmän och rektorer, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson:

– Det man har efterfrågat är ett stöd som handlar om att förstå uppdraget, hur man planerar lektioner och hur man har kontakter med föräldrar, säger Peter Fredriksson.

Förhoppningen är att materialet ska göra utbildningen bättre för de elever som har obehöriga lärare, men också avlasta de behöriga lärarna.

Men lärarförbunden är kritiska och kallar stödet för en skenutbildning. De menar att det här ger signaler till arbetsgivaren om att det går bra att anställa lärare utan legitimation. Lärarförbundets andre vice ordförande Robert Fahlgren anser att Skolverket ska lägga mer tid på annat för att råda bot på lärarbristen:

– Vi tycker att det här är en åtgärd som riskerar att devalvera synen på läraryrket ganska kraftigt. Vi tycker att det är oansvarigt.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson ser inte materialet som en utbildning, utan som ett frivilligt stöd. Han ser det som en av flera åtgärder för att komma åt problemet med brist på utbildade lärare.

– De elever som inte har legitimerade lärare har också rätt att möta en kvalitet i undervisningen och då tror vi att det här materialet kan stödja den kvaliteten. Men det är ju naturligtvis inte någonting som löser det här problemet på lång sikt, säger Peter Fredriksson.