M vill ha volymmål för asylpolitiken

2:05 min

Nästa vecka inleder den migrationspolitiska utredningen sitt arbete, och ett av Moderaternas förslag är att det ska införas ett volymmål för asylmottagningen. I fråga om asylsökande handlar det om mellan 5 000 och 8 000 personer per år.

– Ja, vi anser att Sverige bör närma sig de nordiska länderna när det gäller antalet asylsökande, och om man räknar om Norge, Danmark och Finlands siffror till svenska förhållanden, så skulle det innebära 5 000 - 8 000 per år, vilket är 70 procent lägre än det vi hade förra året, som låg på 21 500, säger Maria Malmer Stenergard som är partiets migrationspolitiska talesperson.

Och vad menar ni att man ska göra om långt fler personer söker asyl i Sverige?

– Ja, då är det en tydlig indikation på att vi måste vidta åtgärder från politiskt håll som gör att vi får färre sökande till Sverige. Det kan handlar om att ändra regelverket för uppehållstillstånd, det kan handla om att ha ett stramare regelverk för anhöriginvandring.

Samtliga riksdagspartier kommer att delta i den utredning som ska ta fram en ny långsiktig migrationspolitik, som ska börja gälla om två år.  Partierna som sätter sig ner nästa vecka, ska bland annat ta ställning till om tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd skall vara regel, vilka regler som ska gälla vid anhöriginvandring och och om en ny humanitär grund för uppehållstillstånd ska införas.

Moderaterna presenterar i dag sina så kallade ingångsvärden, där en rad punkter är kända sedan tidigare. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor välkomnar Moderaternas volymmål, medan Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson, som själv kommer att sitta i utredningen visserligen tycker är det är steg i rätt riktning, men att ambitionsnivån är för låg. Moderaterna vill också att de som kommer till Sverige ska kvalificera sig in i välfärden, stegvis skall man få rätt till olika bidrag och sociala förmåner. Maria Malmer Stenergard.

– Ja, det svenska välfärdssamhället  bygger på att människor arbetar och betalar skatt, och om vi i alldeles för stor utsträckning får hit människor som inte kommer i arbete snabbt, så kommer inte ekvationen att gå ihop.