Fler får tunga poster

Allt fler kvinnliga chefer i landets domstolar

2:06 min

De senaste tio åren har antalet kvinnliga domstolschefer nästan fördubblats, visar statistik från Domstolsverket som Ekot tagit del av.

– Det här är en utveckling som har pågått i flera år. Jag tror dels att det har att göra med samhällsutvecklingen i övrigt. Fler kvinnor läser juridik. De får bra betyg. De kommer in på domarbanan. Det är en del av det. Men så handlar det också om att domstolarna har utvecklats till moderna arbetsplatser som är attraktiva både för kvinnor och för män, säger Gudrun Antemar, lagman i Stockholms Tingsrätt.

Landets domstolar får allt oftare en kvinnlig chef på den högsta posten. Det visar statistik som Ekot har tagit del av. På tio år har antalet kvinnliga domstolschefer nära fördubblats.

För tio år sedan var det 16 kvinnliga domstolschefer och de manliga var 80. I dag är fördelningen 40 män och 30 kvinnor och Gudrun Antemar, lagman i Stockholms Tingsrätt är en av de kvinnorna.

– Det var ett lätt och roligt steg. Det handlar om att få chansen och jag fick chansen och tackade ja. Där tror jag att vi har blivit bättre på att ge både män och kvinnor chansen, säger Gudrun Antemar, lagman i Stockholms Tingsrätt.

Maria Isaksson, HR-direktör på Domstolsverket, arbetar med uppgiften att göra domstolarna till attraktiva arbetsplatser. Hon är nöjd med att det kommit in fler kvinnor på bland annat ledande poster.

– Jag tror att det kan handla om att vi har ett viktigt samhällsuppdrag som attraherar kvinnor. Vi erbjuder arbetsplatser där det är möjligt att kombinera familjeliv och arbetsliv, det tror jag är två viktiga förklaringar. Men också att det finns kvinnor som förebilder på ledande positioner i mycket större utsträckning i dag. Det tror jag också är väldigt viktigt, säger hon.

Också bland domstolarnas ordinarie domare har antalet kvinnor ökat. Av nära 1 300 ordinarie domarna har kvinnorna sedan 5 år varit i majoritet.
I dag är det nästan 100 fler kvinnor än män.

Men i en del av domstolarna är männen fortsatt i majoritet: på de högsta chefsposterna i Hovrätterna. Maria Isaksson, HR-direktör på Domstolsverket säger att där finns det mer att göra.

– Det är klart att här får vi ju fundera på, tillsammans med hovrätterna, om varför det ser ut att vara fortsatt fler män än kvinnor som har de ledande positionerna. Så, det finns kvar väldigt mycket att göra, säger Maria Isaksson, HR-direktör på Domstolsverket.