Spänningar

Turkcyprioter skeptiska till Turkiets inflytande

2:25 min

Turkiet skaffar sig allt större inflytande på det ockuperade norra Cypern. Men det här oroar delar av den turkcypriotiska befolkningen, som inte tycker Turkiet representerar deras intressen.

– Jag har aldrig känt att Turkiet skyddar oss. De använder oss som en ursäkt för att utöva sitt eget inflytande här, säger turkcyprioten Burcin Kicmir.

Han bor i norra Nicosia, i den delen av Cypern som ockuperas av Turkiet sedan 1974. Turkiet hävdar ofta att man skyddar turkcyprioternas intressen, inte minst nu när en konflikt om rätten till gasfyndigheterna runt Cypern uppstått.

Men många turkcyprioter ser liksom Burcin Kicmir med skepsis på Turkiets beskyddarroll, eftersom Turkiet samtidigt tar allt mer politisk och ekonomisk kontroll på norra Cypern, exempelvis har turkiska företag köpt flygplatsen, ska köpa hamnen och kontrollerar turistnäringen, säger den politiske analytikern Merthkan Hamit.

En annan kontroversiell fråga är inflyttningen av fastlandsturkar till det ockuperade norra Cypern. Enligt analytikern Merthkan Hamit är det ett politiskt projekt som Turkiet drivit länge. Bosättarna, som dom kallas här, lockas med jobb och bostad, och tenderar att vara mer lojala med Turkiet. På så sätt skaffar sig landet mer inflytande över den politiska utvecklingen på ön, exempelvis i frågan om en eventuell återförening med grekcyprioterna.

– Invandrarna från Turkiet är numera i majoritet, så man kan fråga sig om det längre är turkcyprioterna som beslutar över sin framtid, säger Merthkan Hamit.

Situationen har lett till spänningar mellan turkcyprioter och fastlandsturkar, som ofta bor segregerat, och lokala medier som beskriver invandrarna som ett problem, ibland i rasistiska ordalag.

I en gatukorsning står en kvinna som inte vill uppge sitt namn, hon flyttade hit från Mardin i södra Turkiet för sju år sen när hennes man erbjöds jobb här. Men hon vill flytta tillbaka, säger hon.

– Jag saknar mitt land, säger hon.