Mycket träd i skogen

Dämpad konjunktur ger rekordstora virkeslager

2:16 min

Inte sedan stormen Gudrun 2005 har virkeslagren varit så stora som nu. Det rapporterar Skogsstyrelsen, som räknar med fallande priser under hösten.

– Vi har en dämpning i världskonjunkturen, så det är en starkt bidragande orsak. Sedan har vi väldigt mycket skador av granbarkborren, framför allt i Mellaneuropa, med centrum i Tjeckien och runt där, men även i Sydsverige. Och det har drivit utbudet, säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna.

Det samlade lagret av barrsågtimmer, massaved och massaflis var 36 procent högre vid månadsskiftet juni/juli i år, jämfört med förra året, enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning.

Mest hade lagret av tall- och barrmassaved ökat, hela 55 procent jämfört med 2018. Inte sedan stormen Gudrun 2005 har de lagren varit såhär stora, drygt 10 miljoner kubikmeter.

Minskad efterfrågan på skogsråvara brukar vara en tidig indikation på att konjunkturen vänder neråt, bland annat som en följd av minskat byggande. De första tecknen kom i våras och priserna har börjat falla.

– Vi har sett en del prissänkningar, framför allt på timmer, under senare delen av våren och början på hösten och det kan bli mer. Det vet man aldrig vi får se, säger Paul Christensson.

Men även om många skogsägare nu skjuter upp planerade avverkningen, i väntan på ökad efterfrågan, så är Paul Christensson inte orolig för branschen i ett längre perspektiv.

– Man måste ju också ha med sig det att den underliggande efterfrågan på trä och trärelaterade varor är stark i världen. Vi har en tillväxt både på husbyggnationssidan med trä och träkonstruktioner och vi har det på massa-, och papperssidan, så vi är inte särskilt oroliga för den långsiktiga utvecklingen.