Umeå universitet

Stora klimatutsläpp från permafrost

1:31 min

Utsläppen av växthusgaser från tinande permafrost i västra Sibirien är dubbelt så stora som man hittills trott. Det visar studier från Umeå universitet.

När permafrost tinar frigörs kol, och när det hamnar i floder och sjöar omvandlas det till växthusgaser. Och med ökad global uppvärmning tinar ännu mer permafrost.

Hittills när forskare försökt att beräkna de globala utsläppen av växthusgaser från sjöar och floder har man inte riktigt haft några data för Ryssland, berättar forskaren Svetlana Serikova vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

– De gjorde beräkningar för hela jorden inklusive Ryssland utan att riktigt ha några data för Ryssland, säger Svetlana Serikova.

Under flera år har hon och hennes kollegor rest runt och mätt utsläppen av växthusgaser från 58 floder och ett stort antal sjöar i västra Sibirien.

Mätningarna visar alltså att utsläppen är dubbelt så stora som man hittills trott, hundra miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är ungefär dubbelt så mycket som Sveriges totala utsläpp.

Om två veckor kommer Svetlana Serikova att lägga fram sin doktorsavhandling vid Umeå universitet, och hon hoppas att hennes mätningar kommer att användas av andra forskare för att förbättra klimatmodellerna.