Ekobrottsmyndigheten

EBM: Swedbank kan ha mörkat rapport om penningtvätt

1:46 min

I ett skarpt formulerat brev till Swedbanks vd och styrelseordförande kräver Ekobrottsmyndigheten att banken lägger alla kort på bordet kring misstankarna om penningtvätt.

Hittills har Swedbank vägrat låta EBM höra den norska advokaten Erling Grimstad som på bankens eget uppdrag utrett anklagelserna. Men i och med brevet sätter EBM press på Swedbank att lätta på advokatsekretessen.
Chefsåklagare Thomas Langrot.

– Jag behöver höra Erling Grimstad, och jag förväntar mig att banken ska tillmötesgå min begäran, säger chefsåklagare Tomas Langrot.

Brevet från chefsåklagaren är riktat till Swedbanks vd Anders Karlsson och bankens ordförande Göran Persson, och i det framgår också att det saknas en viktig rapport i den förteckning över interna dokument som banken lämnat över till Finansinspektionen, som också utreder banken.

– Det här är en av rapporterna som togs i beslag, men den finns inte på beteckningen av de rapporter som skulle finnas. Min bedömning är att det inte är sannolikt att man glömt den, säger Thomas Langrot.