OECD:s nya utbildningsrapport

Dåligt betalt för högskoleutbildning i Sverige

1:56 min

Akademisk utbildning ger sämre utslag i lönekuvertet i Sverige än i många andra länder, visar OECD:s utbildningsrapport Education at Glance 2019.

– Det är ett väntat resultat. Vi har vetat länge att avkastningen på utbildning i Sverige är lägre än i många andra industrialiserade länder, säger Björn Öckert, professor i Nationalekonomi vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

OECD:s rapport Education at Glance visar unga svenskar internationellt sett är välutbildade, men deras utbildning ger inte samma lönepåslag som i övriga EU och OECD.

Högskoleutbildade i Sverige tjänar i snitt 22 procent mer än anställda med gymnasieexamen.

Bland EU-länderna i stort är den skillnaden i lön mer än dubbelt så hög, 52 procent. Och i den bredare gruppen av industrialiserade länder, OECD, är samma löneskillnaden hela 57 procent.

En av förklaringarna skulle enligt Björn Öckert kunna vara att lönerna överlag är mer sammanpressade i Sverige. En annan förklaring som han anger är att andelen högskoleutbildade ökat kraftigt de senaste decennierna.

OECD:s utbildningsrapport visar också att Sverige och Island är de länder där det lönar sig minst på arbetsmarknaden att ha doktorerat.

– Det har troligen liknande förklaringar. Det handlar om lönesättningen och marknadens efterfrågan, säger Björn Öckert.

För svenska akademiker finns det dock en sak på plussidan: Högre utbildningen är i allmänhet gratis.

– Man får inte glömma att det kostar mindre att utbilda sig i Sverige. Dels är själva utbildningen gratis och därtill finns det generösa försörjningssystem, säger Björn Öckert.