Ekonomers kritik

Budgetförslag om sänkt arbetsgivaravgift kritiseras

2:29 min

Regeringens förslag om en sänkning av arbetsgivaravgiften för unga kritiseras av ekonomer för att vara slöseri med skattepengar. Sänkningen, som kostar 6 miljarder kronor har samma problem som den sänkning som Alliansregeringen genomförde för drygt 10 år sedan.

– Ja, när det gäller ungdomar som helhet så kvarstår kritiken – att det inte behövs och att det kostar mycket pengar, säger John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Förslaget, som är en del av budgetuppgörelsen mellan regeringen, Centern och Liberalerna och som drivits av Centern, innebär att arbetsgivaravgiften för unga, nyanlända och långtidsarbetslösa med en maxlön på 23500 kronor sänks från 30 till 10 procent under två års tid i syfte att få fler i jobb.

Enligt John Hassler skulle nyanlända och långtidsarbetslösa kunna gynnas av förslaget, men för unga är det verkningslöst då de flesta inte har några större problem att ta sig in på arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten är betydligt överdriven då många unga studerar, säger Hassler.

– Jag vet inte hur stor del av de här 6 miljarderna som beräknas gå till ungdomar som egentligen inte har några problem på arbetsmarknaden. Men, den delen, skulle jag säga är ganska bortkastad, säger han.

Men arkitekten bakom förslaget, Centerpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson Martin Ådahl, menar att sänkningen är kraftfull och kommer att ge tiotusentals nya jobb till utsatta grupper på arbetsmarknaden, inte minst ungdomar. Ådahl säger att även rensat för studerande så ligger arbetslösheten ändå runt 10 procent, vilket är en alldeles för hög nivå.

– Man kanske kan acceptera att en tiondel av de unga inte får jobb och inte kan studera när vi är i en lågkonjunktur. Men när man är i en långvarig högkonjunktur där man skriker efter personal, då är det ett tecken på att här är det något som inte funkar som det ska, säger Ådahl.

Socialdemokraterna har alltid ifrågasatt sänkta arbetsgivaravgifter. Patrick Björck, i riksdagens arbetsmarknadsutskott, anser att förslaget är dyrt och inte skapar nya jobb. Men han stöder förslaget för att det är en del av budgetuppgörelsen och därmed regeringsunderlaget.

– Så kan verkligheten se ut ibland – att man har att välja mellan något som är dåligt och något som är mindre dåligt – och då väljer vi det som är mindre dåligt, säger han.