Indonesien

180 gripna för misstänkt anlagda bränder

0:22 min

I Indonesien har omkring 180 människor gripits misstänkta för att vara inblandade i de stora skogsbränder som rasar på öarna Sumatra och Borneo.

Bränder anläggs ofta olagligt för att röja mark för plantager.

Giftig rök har spridits från bränderna och närmare 150 000 människor har behandlats för akuta luftvägsinfektioner på grund av röken de senaste månaderna.

Många flyg ställdes in på Borneo under helgen på grund av att luftkvaliteten klassats som farlig i vissa områden.