Ny rapport

Bill Gates: Ökande klyftor hotar FN-mål

1:57 min

FN:s hållbarhetsmål inför år 2030 kommer att missas för miljardtals människor, om inte de ekonomiska klyftorna minskas på jorden, hävdar IT-miljardären Bill Gates i en ny rapport från världens största välgörenhetsorganisation.

– Om vi inte skyndar på takten så kommer vi inte att nå FN-målen om ett decennium, anser Bill Gates som leder en välgörenhetsstiftelse med sin fru Melinda med hundratals miljarder kronor i tillgångar.

Gates årliga Goalkeeper-rapport släpps en vecka före toppmötet i FN om hur det går med de ambitiösa hållbara utvecklingsmålen inför år 2030.

Av de 17 uppsatta FN-målen, fokuserar Gates-rapporten på några, som att utrota extrem fattigdom och svält, att alla ska få vaccin och medicin mot de smittsamma sjukdomar vi kan bota och att samtliga barn lär sig läsa och räkna. Mål som världen kommit överens om ger alla människor ett värdigt liv.

Utvecklingen går visserligen åt rätt håll för några delmål som att barnadödligheten minskar och folk får det bättre ekonomiskt, så går det alldeles för långsamt för att de flesta länder ska klara att uppnå dem eller ens komma i närheten.

Rapporten lyfter de goda exemplen som andra kan lära av. Hur Rwanda, Etiopien och Thailand satsar rejält på primärvård för att alla invånare ska få grundläggande sjukvård som de har råd med.

Eller hur Indien skapat världens största bidragssystem där miljoner fattiga kvinnor får pengar via digitala id-kort och bankkonton i mobilen för att kunna köpa gasol till matlagning istället för att elda hälsovådlig ved eller dynga.

De ekonomiska klyftorna ökar i många länder påpekar Bill Gates och han anser att regeringar och biståndsorganisationer nu måste satsa mer på de allra fattigaste och på kvinnor så att de kan komma i kapp, liksom att hjälpa dem till klimatanpassning.

– Den globala uppvärmningen hotar fattiga småbrukares skördar om de inte får mer torktåligt utsäde och då kan barnadödlighet och svält öka igen på jorden, varnar Bill Gates.

Referens: Examining Inequality, Goalkeepers report 2019, BMGF