Miljöpartiet

Lövin: Det här är inget friår

2:06 min

Regeringen lägger 200 miljoner kronor nästa år på Miljöpartiets krav om att införa så kallad utvecklingstid, en möjlighet för vissa anställda att ta ledigt för att utbilda sig eller starta eget.

Isabella Lövin, språkrör för Miljöpartiet, säger i P1-morgon att utvecklingstiden skiljer sig från det gamla friåret.

– Det här är inte ett friår, det är en arbetsmarknadsåtgärd. Vi är övertygade om att det är bra för samhället och människor om man har möjlighet att utvecklas under ett långt arbetsliv.

Hon säger vidare att tanken är att människor framför allt ska utbilda sig inom bristyrken, exempelvis inom vård och omsorg. Det handlar också om utbildningar som är studieberättigande.

– Vi har väldigt många människor som har potential för att utbilda sig inom bristyrken och det är just det som är prioriteringen.

Varför ska skattepengar gå till kompetensutveckling för någon som redan har jobb?

– Samhällsekonomiskt är det lönsamt om människor kan utvecklas under ett långt arbetsliv. Har man barn och familj lån och hus kanske man inte säger upp sig för att satsa allt på ett kort. Här får man en hjälp att göra detta.

Förslaget om utvecklingstid har fått kritik såväl från politiskt håll som från Svenskt Näringsliv och LO.

Andra fackförbund är mer positiva, däribland Lärarnas Riksförbund, Läkarförbundet och Akademikerförbundet. Men förbunden har en rad synpunkter på utformningen och anser bland annat att ersättningen vid tjänstledigheten bör höjas.

Isabella Lövin svarar på kritiken:

– Med friåret kunde man vara ledig för att knyppla men detta har ingenting med det att göra. Det här handlar om kompetensutveckling för stärka individens position på arbetsmarknaden och att få kompetensförsörjning för alla bristyrken som vi har i Sverige. Det kan väl knappast vara fel.

Regeringen avsätter 200 miljoner kronor nästa år för utvecklingstiden, vilket är betydligt mindre än de 2 miljarder kronor som det talats om tidigare.