Många nya lager byggs

1:36 min

Antalet nya lager och logistikbyggen fortsätter att ligga på rekordnivåer, mer än 25 stora byggen i år, totalt över en halv miljon kvadratmeter.

– Prognosen är att trenden med ökat antal byggnationer kommer fortsätta, vi har ju en e-handel som ökar med i snitt 15 procent per år, och då ökar ju paketvolymerna, och då behöver speditörer och logistikföretagen mer yta, det säger David Almqvist på fastighetskonsultbolaget Croisette.

Igår rapporterade Ekot om att hyrorna för vissa köpcentrum och butikslokaler sjunkit det senaste året, enligt en rapport från Newsec.

För butiksfastigheter i bra lägen fortsätter hyrorna stiga, medan de alltså börjat sjunka för de med sämre läge. En viktig orsak är e-handeln, som ju tar marknadsandelar från butiker. Och på fastighetssidan gör e-handeln att efterfrågan på lager och logistik stiger kraftigt. Över 25 nya stora lager byggs i år, över en halv miljon kvadratmeter.

Och de lager som byggs är ofta väldigt automatiserade, dels för att hålla nere personalkostnaderna, men också för att det gör att det går snabbare att leverera varorna.

Vinnare på utvecklingen är orter som ligger strategiskt för distribution, vid europavägar och hamnar exempelvis. Det handlar bland annat om Mälardalen, Jönköping, Helsingborg, Göteborg, och Borås, där det exempelvis byggs fyra nya lager bara i år.