Klimat

Efterlyser klimatkriterier i offentlig upphandling

2:07 min

Ska Sverige nå klimatmål om nollutsläpp år 2045, så behövs regler så att alla investeringar och alla upphandlingar innehåller klimatkriterier. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Ingenjörvetenskapsakademien.

Den offentliga upphandlingen behöver fler kriterier så att klimatneutrala alternativ gynnas. Det är en av slutsatserna i en rapport från Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, om hur klimatmålen lättare ska nås.

IVA bedömer att 17 500 miljarder kronor ska användas i offentlig upphandling i Sverige till år 2045, och att det gör stor skillnad för klimatet om upphandingsreglerna gynnar klimatmålen.

I projektet ”Vägval för klimatet” föreslås styrmedel, så att Sverige behåller konkurrenskraften och samtidigt når klimatmålen, att utsläppen av växthusgaser år 2045 ska vara borta, eller kunna fångas upp.

Stefan Nyström är ordförande i IVA:s arbetsgrupp för samhällsfrågor:

– Det händer att klimatomställningen framställs som väldigt kostsam, att det är väldigt stora siffror. Då vill vi bara visa att det är ännu större siffror som redan idag investeras. Och genom att ändra spelreglerna för hur det blir lönsamt att investera, så kommer de 1 250 miljarderna som investeras varje år att göra klimatnytta, om vi får den här hållbara spelplanen, säger han.

IVA menar att de pengar som investeras både offentligt och av företag, och de hundratals miljarder som varje år används i offentlig upphandling, kan göra skillnad, om pengarna används till teknik, produkter och tjänster med små klimatavtryck.