Röda korset rapport

Så mycket kan klimatförändringarna kosta

1:54 min

Om det inte vidtas åtgärder kan runt 200 miljoner människor i världen behöva humanitärt bistånd till följd av klimatrelaterade katastrofer år 2050.

Den bedömningen gör Internationella Röda kors- och Röda halvmånefederationen i en rapport de släppt i dag.

Margareta Wahlström är ordförande för svenska Röda korset.

– Det viktigaste budskapet i rapporten är att de närmaste årtiondena så kommer antalet människor som är utsatta för extrema väderkatastrofer att fördubblas, och därigenom kommer kostnaderna för det humanitära biståndet att mångdubblas, och alternativet till detta är att redan idag vidta åtgärder som skulle minska antalet människor som utsätts för sådana här katastrofer.

Enligt rapporten som kommer från internationella röda kors- och röda halvmånefederationen kan det år 2050 vara runt 200 miljoner människor i världen som årligen behöver humanitärt bistånd efter klimatrelaterade naturkatastrofer - som översvämningar, stormar, torka och skogsbränder - om man inte vidtar åtgärder för att mildra effekterna.

I dag bedöms det enligt rapporten vara runt 100 miljoner människor som årligen behöver humanitärt stöd efter sådana katastrofer, och den väntade ökningen förklarar Margareta Wahlström, ordförande för svenska Röda korset så här.

– Förutsägbarheten i de här vädersystemen ändras och man ser den här typen av katastrofer i områden där man tidigare inte väntat sig och som då kanske inte är så väl förberedda.

För att hindra utvecklingen behövs en rad åtgärder enligt Röda korset; det handlar bland annat om varnings- och evakueringssystem. Och om att bygga så att hus och infrastruktur är mindre sårbara för naturkatastrofer.

– Det är två punkter som är konkreta och som vi vet fungerar, säger Margareta Wahlström, ordförande för svenska röda korset.

Siffrorna bygger på prognoser av hur världen kommer utvecklas gällande till exempel demografi och klimatförändringar. I ett annat scenario, där man räknat på att det genomförts kraftfulla insatser för att klimatanpassa och bygga upp motståndskraft i samhällen är beräkningen istället att det är en kraftig minskning av antalet drabbade. Då kan det enligt rapporten vara 10 miljoner människor som behöver humanitärt bistånd till följd av klimatrelaterade katastrofer år 2050.