Brev till generalsekreteraren

FN orsakar stora utsläpp – protest bland anställda

0:27 min

FN:s verksamheter orsakar lika mycket koldioxidutsläpp som ett mindre land, som Malta eller Liberia. Nu kräver över 1000 anställda inom organisationen att man ser över sina utsläpp.

FN sysselsätter omkring 44 000 anställda i mer än 60 länder, och enligt egna siffror orsakade verksamheten utsläpp på 1,86 miljoner ton koldioxidekvivalenter under 2017.

FN:s åtaganden måste vara mer ambitiösa och minst lika konkreta som i medlemsländerna, heter det i ett brev till generalsekreteraren António Guterres.

Unga FN listar tio punkter med åtgärder, däribland minskade eller slopade resebidrag för att dra ned på onödigt resande.