Ny rapport

Äldre politiker väl representerade lokalt

3:07 min

I riksdagen är det fortsatt få ledamöter som är 65 år eller äldre när de väljs in. Men i kommuner och regioner pekar kurvan brant uppåt för samma åldersgrupp.

Det framgår av en ny rapport från Delegationen för senior arbetskraft. En av författarna till rapporten, Maria Solevid, lektor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, pekar på rekryteringsproblem som en orsak till detta.

– Vi har en åldrande politikerkår på lokal och regional nivå och det beror antagligen på att det är lite svårare att få nya medlemmar att ta olika typer av uppdrag. Då blir det en högre andel av de som varit med länge som då fortsätter att vara med. Så där skulle jag säga att det handlar snarare om rekryteringsproblem.

Både yngre och äldre är underrepresenterade i politiken på nationell nivå, alltså i riksdagen. Gruppen som är äldre än 65 år har varierat mellan en och fyra procent. Det är de medelålders som dominerar i riksdagen.

Och i det senaste valet skedde en förskjutning mot yngre medelålder. 56 procent är mellan 30 och 49 år, ytterligare 35 procent är mellan 50 och 64 år. Det ser likadant ut i de andra nordiska länderna.

Men i kommuner och regioner är utvecklingen en annan. Sedan 1982 har folkvalda i kommunerna ökat från 4 till 24 procent. Trenden är densamma i regionerna, de före detta landstingen, även om nivån är något lägre - 18 procent efter valet 2018.

För de flesta handlar det om att fortsätta ett politiskt engagemang som inleddes långt tidigare. Monica Påhlsson, liberal politiker i Göteborg, är ett exempel på det. Hon har varit politiskt aktiv i fullmäktige och nämnder sedan 30-årsåldern. Nu, när hon är 82, har hon bara ett uppdrag kvar - som representant i Göteborgs stads pensionärsråd.

– För min egen del så kan jag säga att jag var egenföretagare och hade väldigt stor glädje av allt jag fick lära mig. Därför att all politik, och även mina andra förtroendeuppdrag, det har varit mitt livs universitet. Och blir man fångad utav detta blir det väldigt svårt att lägga av, skulle jag vilja säga.

Men frågan är om representativitet vad gäller åldersfördelningen även påverkar innehållet i politiken. Det vet man faktiskt inte. Betydelsen av könsfördelning har det forskats om, men inte åldersfördelning. Statsvetaren Maria Solevid igen.

– Det är väldigt svårt att veta om en mer åldersrepresentativ politisk församling också leder till mer åldersrepresentativ ålderspolitik, för det har inte gjorts några studier, så vitt jag vet, varken på lokal eller nationell nivå i Sverige om hur en representant ser just sin ålder som något man ska föra fram och tänka på när man jobbar för olika typer av politiska beslut.