Stockholm Tingsrätt

Lars-Erik får skadestånd av staten

2:26 min

Staten tvingas betala skadestånd till en pensionär i Uddevalla, eftersom Kronofogdemyndigheten dröjt för länge med att betala ut pengar som de drivit in åt mannen.

Det står klart i en dom som meddelats av Stockholm Tingsrätt.

Lars- Erik Larsson som drivit fallet tillsammans med Stiftelsen Centrum för Rättvisa är nöjd, trots att summan på 1200 kronor inte är stor.

– Jag ser det som positivt, men själva beloppet är inget att tjafsa åt, det går åt på två dagar, det är själva principen, säger Lars- Erik Larsson.

Vilken princip?

– Att myndigheter ska betala lika mycket som du och jag när de blir fördröjda med sina betalningar.

Som Ekot tidigare berättat har Kronofogdemyndigheten under flera år haft stora problem med sitt nya IT-system. Något som resulterat i både felaktiga indrivningar och försenade utbetalningar. Pensionären Lars- Erik Larsson drabbades när han vände sig till Kronofogden för att få hjälp att driva in drygt 500.000 kronor från sin exfru.

Frun betalade in, men Kronofogdemyndigheten betalade inte ut. Som längst fick Lars Erik Larsson vänta på sina pengar i 212 dagar. För det vill han ha 8600 kronor i dröjsmålsränta.

Måns Norman, ombud vid Justitiekanslern som företräder staten, menar dock att det inte går att betala ut dröjsmålsränta när Kronofogden gör fel i sin myndighetsutövning.

– Då är rättspraxis tydlig att räntelagen inte går att tillämpa, säger Måns Norman.

Tingsrätten väljer nu att bevilja skadestånd på 1200 kronor för att täcka den ekonomiska skada som Lars Erik Larsson lyckats bevisa. Men hans ombud, Helena Myrin på Centrum för rättvisa, säger att de kommer fortsätta driva frågan om dröjsmålsränta, eftersom en sådan gör det enklare för vanliga människor att få ersättning när Kronofogdemyndigheten inte betalar i tid.

– Det är viktigt att driva den här frågan vidare, eftersom det är så väldigt många som har drabbats, och vi tror att det här kan hjälpa fler.

Varför räcker det inte med att enskilda får rätt till skadestånd?

– Fördelarna med en dröjsmålsränta är att det är enklare att få kompensation, och det är ett mer standardiserat sätt att få skadestånd, när det typiskt sätt är svårt att bevisa sin skada.