Svensk ekonomi

Ökad risk för lågkonjunktur

2:16 min

Idag kom ytterligare ett tecken på att svensk ekonomi är på väg att bromsa in. Inköpschefsindex för industrin som anses vara en viktig konjunkturmätare gick ner kraftigt i september. Jörgen Kennemar, som är seniorekonom på Swedbank och en av dem som tagit fram indexet, ser nu en ökad risk för en lågkonjunktur.

– Ja, riskerna har naturligtvis ökat i kölvattnet av den här siffran. Vi ser en svag efterfrågan och vikande konjunktur i euroområdet med Tyskland i spetsen och det sätter naturligtvis avtryck i svensk industri också. Och det innebär en ökad risk för att konjunkturen faller tillbaka, säger Jörgen Kennemar.
 
 Konjunkturen i euroområdet och inte minst Tyskland har under en tid uppvisat tydliga svaghetstecken men det har ändå varit hyfsat bra fart i den svenska industrin. Men nu verkar det som om inbromsningen har spridit sig också till Sverige.

Det kanske allvarligaste var att orderingången gick ner rejält i september, efterfrågan på svenska industriprodukter minskar alltså och det kan förstås slå mot jobben. Dagens undersökning visar också att industrin har ett minskat behov av att nyanställa.

Inköpschefsindexet som görs varje månad och som baseras på svar från 200 inköpschefer i olika typer av industriföretag, rasade från 51,8 i augusti till 46,3 i september. Och det var det största månatliga fallet i indexet sen hösten 2008, då som den stora finanskrisen slog till med full kraft. Och det kan ju låta oroväckande, säger Jörgen Kennemar, men då hösten 2008 hade industrin betydligt lägre förväntningar än nu på hur mycket man skulle producera framöver:

– Nu finns det ändå en övervikt av företag som har planer på att öka produktionen. Så än så länge ser vi inte den dystra bild som vi kunde se under finanskrisen.