Efter hot om böter

Korruptionen minskar i Afrika

2:35 min

Den storskaliga korruptionen har minskat i flera av de afrikanska länder dit Sverige har sin mesta export, det visar siffror från Transparency International.

– Det har gått ner väldigt kraftigt i Afrika och det är då framför allt den storskaliga korruptionen, säger Emil Uddhammar, professor i statskunskap som nyligen sammanställt egna intervjuer med främst svenska platschefer, stationerade i Afrika.

Vad beror det på?

– I första hand beror det på den amerikanska lagstiftningen som gör att alla företag som handlar med dollar eller har någonting med USA att göra, riskerar att ställas inför rätta i USA.

Det som vi sett i Telia och Swedbank?

– Ja, och det gör att det blir väldigt riskabelt.

Böter till amerikanska myndigheter har kostat eller riskerar att kosta svenska företag som Telia och Swedbank miljardbelopp i Europa och Asien. Men det är också en verklighet för bolag verksamma i Afrika. För även där driver USA juridiska processer mot bolag som misstänks för korruptionsaffärer där dollar eller amerikanska banker varit involverade.

Bland de som fått böter i Afrika finns franska läkemedelsbolaget Sanofi, japanska Hitachi men även amerikanskägda bolag.
 
– Ja, det amerikanska företaget Good Year dömdes 2015 till att betala 15 miljoner dollar för korruption i Kenya. Det är ett exempel, säger Emil Uddhammar.

Enligt Transparency International har korruptionen sedan millennieskiftet gått ner i tre av de fyra länder i Afrika dit svensk export är som störst, nämligen Kenya, Nigeria och Ghana. Undantaget är Sydafrika där korruptionen tvärtom tenderar att öka.

Och korruptionen är fortsatt ett mycket stort problem söder om Sahara även om skillnaderna mellan länderna är stora, trots att amerikanska myndigheter även enligt organisationen Corruption Watch generellt har en avskräckande effekt över kontinenten.

Ytterligare en förklaring till att inte minst den storskaliga korruptionen i många länder har gått ner, har också att göra med den tekniska utvecklingen, säger Emil Uddhammar, som är en av författarna bakom en nyutkommen bok om svenska företag i Afrika.
 
– Med genomlysning, offentlighet och it-information så är det inte alls lika lätt att komma undan med sådana här saker.