Kristdemokraterna

KD svänger om höghastighetståg

1:56 min

Satsningen på höghastighetståg får ett allt svagare stöd i riksdagen. Nu föreslår även Kristdemokraternas partistyrelse sitt riksting, som hålls nästa månad, att säga nej till en sådan investering.

– Partistyrelsen har ju föreslagit rikstinget att säga nej till det här, och det är ekonomiskt grundat framför allt utifrån att nya höghastighetsbanor skulle riskera att tränga undan andra nödvändiga investeringar. Vi kan också konstatera att det finns stora ovissheter om den här investeringen, både klimatmässiga och samhällsekonomiska, säger KD:s partisekreterare Peter Kullgren.

Inför riksdagsvalet 2018 var samtliga partier, utom Moderaterna och Sverigedemokraterna, positiva till att investera i höghastighetståg. Något som skulle kosta cirka 200 miljarder kronor. Men nu har två partier svängt.

Liberalernas ledare, Nyamko Sabuni meddelade i förra veckan att partiet bara gav fortsatt stöd till projektet om även Moderaterna ställer sig bakom, vilket de inte gör. Nu har alltså även KD svängt.

Om regeringen ändå väljer att lägga fram förslaget i riksdagen så kan det gå igenom med bara ett mandats övervikt. Vilka andra investeringar som skulle riskera att utebli om man satsar på höghastighetståg vill Peter Kullgren inte uttala sig om.

– Jag vill inte gå igenom enskilda infrastrukturprojekt och det är inte min sak att göra heller. Men vi kan ju konstatera att vi har behov av infrastrukturinvesteringar och att just höghastighetsinvesteringen är oerhört dyr. Oavsett finansieringsmodell så kommer det att trycka undan andra viktiga investeringar.