Trafiksäkerhet

Nio förslag ska halvera dödsfallen i trafiken

2:03 min

En maxhastighet på 30 kilometer i timmen i alla städer, det är ett av nio förslag från en expertgrupp som jobbar på uppdrag av Världshälsoorganisationen, WHO.

– Om man skulle följa det här skulle man säkert kunna halvera dödligheten i världen. Det kommer också påverka oss i Sverige, säger Claes Tingvall, professor på Chalmers i Göteborg och ordförande för FN:s expertgrupp, till Ekot.

Om de nio förslagen genomförs skulle det förutom att leda till färre döda i trafiken, både i hela världen och i Sverige, också leda till mindre utsläpp, minskade kostnader för samhället och bättre hälsa bland befolkningen, enligt expertgruppen.

I fjol dog över 1,3 miljoner människor i trafikolyckor och av dem var över 100 000 barn upp till 14 år.

– Det är den näst vanligaste dödsorsaken för barn i hela världen, säger Tingvall till Ekot.

Sverige är ett av de länder med bäst trafiksäkerhet i världen och i februari hålls FN:s tredje global trafiksäkerhetskonferens här, i Stockholm. Det är inför den konferensen som rapporten med de nya rekommendationerna nu har färdigställts.

Förslagen är till exempel att maxhastigheten i alla städer ska vara 30 kilometer i timmen.

– Det är ett sätt att göra det möjligt att röra sig mer där som cyklist, fotgängare eller med den nya mikromobiliteten så som e-scootrar, säger Tingvall.

Men även om hastigheten sänks skulle det inte ta längre tid att köra bil genom städerna, säger professor Claes Tingvall.

– I allmänhet förbättrar man flödet genom att få en låg jämn hastighet i stället för en ryckig och att man färdas i olika hastigheter.

Förslagen från expertgruppen handlar även om att myndigheter och företag måste bli bättre på att upphandla transporter där det är garanterat att hastigheten hålls. Alltså till exempel att lastbilar eller taxibilar inte kör för fort.

Professor Claes Tingvall säger att det kan bli bättre också i Sverige.

– Vi är ganska långt ifrån att ha offentlig upphandling som bygger in att man verkligen ska bry sig om säkerhet, klimat, trygghet eller val av fordon.

Han lyfter också att det är viktigt att förbättra trafiksäkerheten för barn, så att de på ett säkert sätt kan gå till skolan.

– Vi måste göra det för att barns hälsa ska kunna bli bättre. Barn måste kunna röra sig, vilket de inte gör i dag, och det gör de inte mycket på grund av trafiksäkerhetsskäl.