Utsatt jobb

Hot och våld mot butikspersonal ökar

2:05 min

Hotfulla situationer för butikspersonal kan bland annat uppstå i samband med att personal ertappar kunder med att stjäla varor eller fuska med betalningen i självbetjäningskassor.

– Vi har under en längre tid sett att stölderna i butik ökar. Vi har också sett att hot och våldssituationer och trakasserier ökar och det sker i stora delar av landet och många olika handelsbranscher drabbas, säger Per Geijer, säkerhetschef på branschorganisationen Svensk Handel.

Svensk Handel får rapporter från säkerhetschefer inom detaljhandeln om att butikspersonal utsätts allt oftare för hot och våld. Ofta sker det när butikspersonal ertappar kunder för stöld eller bedrägeri.

Kassabiträdet Jan Åman arbetar på en större livsmedelsbutik i centrala Stockholm. Han utsätts ofta för hot av kunder. Oftast sker hoten när han arbetar vid självbetjäningskassorna.

– Jag blir hotad för att kunder tycker att jag är långsam. De skriker glåpord till mig. Jag kan bli hotad av kunder då jag ertappat dem att stjäla, då kan de börja filma mig med mobilen. Det upplever jag som väldigt hotfullt, säger kassabiträdet Jan Åman.

Det har hänt att hotfulla kunder har väntat på honom när arbetsdagens har varit slut.

– Ibland är jag orolig för att de står utanför mitt jobb och väntar på mig för att de hotat med att göra det. Men det har också hänt att kunder verkligen har väntat på mig utanför jobbet.

Hur ofta händer det att du får sådana här hot?

– Det kan vara flera gånger i veckan. Det kan vara hur ofta som helst egentligen beroende på folks humör.

Hot och våld mot butikspersonal sker oftast i samband med att kunder ertappas med att stjäla, säger Per Geijer på Svensk Handel.

– Det sker då kunder blir påkomna med att ta sig ut från butiken med med de stulna varorna. Då har det hänt att de har varit hotfulla eller våldsamma mot personal, säger Per Geijer.

Hot och våld mot butikspersonal ses i dag av många butiksarbetare som en del av arbetsmiljön, men så ska det inte vara. Fler av dessa händelserna borde anmälas, säger Per Geijer säkerhetschef på Svensk Handel, som ser allvarligt på utvecklingen.

– Våldsanvändningen ökar. Det finns också någon form av tyst acceptans om att det här får man leva med när man jobbar i butik. Men det är fel. Jag tycker att det anmäls för lite av dessa hotfulla situationer. Det är min bestämda uppfattning, säger Per Geijer säkerhetschef på Svensk Handel.