Avfallsförbränning

Hård lagrådskritik mot ny skatt

2:00 min

Förslaget om att införa skatt på avfallsförbränning har fått hård kritik redan från starten. Utredare trodde inte på idén, remissinstanserna var negativa och nu sågar även Lagrådet skatten, som regeringen vill införa nästa år.

Men Centerns energi- och klimatpolitiske talesperson, Rickard Nordin, försvarar lagförslaget.

– Lagen kommer ju att påverka mängden avfall helt enkelt. Det är incitament att sortera ut mer i hemmen exempelvis, och även från företag och andra så att vi kan återvinna mer.

Skatten på avfallsförbränning ingår i 73-punktsprogrammet som regeringen, Centern och Liberalerna enats om, det så kallade Januariavtalet. Den är en del i den gröna skatteväxlingen.

Men Lagrådet tvivlar, till skillnad från Rickard Nordin, på att den föreslagna lagen klarar att nå de uppsatta miljömålen och hänvisar till den utredning som gjorts.

I Förbränningsskatteutredningen slås fast, att ekonomiska styrmedel på miljöområdet ska utformas så att förorenaren betalar för sin miljöpåverkan, skriver Lagrådet.

Styrmedlet ska alltså sättas in så nära källan som möjligt, det vill säga, i det här fallet, hos producenter av exempelvis förpackningar. När skatten i stället läggs på slutledet, förbränningsanläggningen, så leder det bara till att avgiften övervältras på konsumenterna. Här sker det i form av dyrare fjärrvärme. Dessutom är det redan nu brist på avfall, så fjärrvärmeverken importeras avfall från andra länder.

– Samhället kan ju inte vara beroende av att vi ska öka mängderna avfall, det är att gå åt fel håll. Att fjärrvärmeverk har investerat i extremt stora pannor, det är ett problem att man räknat på ökade avfallsmängder. Vi skulle ju gå åt andra hållet i samhället, såklart, säger Rickard Nordin.

Lagrådet föreslår att frågan om huruvida den föreslagna lagen lever upp till sina syften ska utreds ytterligare, innan den införs. Men Rickard Nordin ser ingen anledning att vänta.

– Vi kommer, såklart, att se över hur utfallet av lagen blir. Och ser vi att något behöver justeras, då kommer vi också att göra det.