Ingen flygskam

Stora länder ifrågasätter klimatkrav på flyget

1:26 min

Det var hård diskussion om hur det globala flygets klimatutsläpp ska begränsas vid mötet med FN:s luftfartsorganisation ICAO som avslutades i fredags kväll.

Flygets klimatutsläpp står för nära fem procent av de globala utsläppen om man räknar in höghöjdseffekten. Utsläppen ökar i snabb takt.

Från 2021 ska ett globalt FN-avtal, CORSIA, begränsa flygets klimatutsläpp. CORSIA innebär att flygbolagen efter år 2021 frivilligt kan klimatkompensera sina utsläpp genom andra klimatåtgärder, som till exempel trädplanteringar.

CORSIA har kritiserats för alltför låga ambitioner. När FN:s luftfartsorgan ICAO avslutade mötet i Montreal i fredags, blev det ingen skärpning. Några länder, däribland Kina, Indien och Ryssland, tvekar att ens gå med i CORSIA framöver. Mötet röstade också för en resolution om att andra styrmedel för flyget inte ska finnas parallellt med FN-avtalet. Exempelvis EU:s utsläppshandel, där flygbolagen får betala för varje ton koldioxid som flyget släpper ut.

Men infrastrukturminister Tomas Eneroth ser inte någon risk för att FN-avtalet begränsar EU:s klimatregler för flyget.

– Jag tolkar det inte så, det gör inte EU heller. Vi konstaterar att det finns möjligheter för EU att utveckla sina system och för medlemsländer att gå vidare. Det är viktigt för vi måste kunna påskynda flygets omställning, säger Tomas Eneroth.

På ”Transport and Environment”, en intresseorganisation i Bryssel för miljövänliga transporter i EU, säger Andrew Murphy att om flyget skulle lyda enbart under FN:s regler istället för att köpa utsläppsrätter, så skulle flygets utsläpp i EU öka med nära 700 miljoner ton det kommande decenniet.

ICAO:s möte visade på spänningarna mellan de som vill låta flyget öka och de länder och delar av industrin som tagit intryck av protester och tar diskussionen om ”flygskam” på allvar, säger Andrew Murphy.

– De känner pressen från opinionen i Europa. Flygskam nämndes av många under de två veckor mötet i Montreal pågick, det är en stor fråga, säger Andrew Murphy, Transport and Environment, säger han.