Trygghetsundersökningen

Brå: Allt fler säger sig vara utsatta för brott

1:37 min

Den självrapporterade utsattheten för brott ökar. Det visar den Nationella trygghetsundersökningen som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar i dag.

”Den självrapporterade utsattheten har ökat för alla brott mot enskild person jämfört med 2017, utom fickstöld och sexualbrott”, skriver Brå i ett pressmeddelande.

26,4 procent av befolkningen uppger att de utsatts för brott under 2018. Motsvarande siffra 2017 var 24,7 procent.

Hot är den brottstyp som flest uppger att de har utsatts för under förra året – 9,1 procent av de svarande säger sig ha hotats. Enligt Brå är det en tydligt uppåtgående trend de senaste fyra åren vad gäller hot.

Brå ser att det är stora skillnader mellan både kön och åldersgrupper när det gäller vilka brott man utsätts för.

”Män 16-19 år uppger i störst utsträckning att de utsattes för misshandel, (11,7 procent) under 2018, medan kvinnor i åldern 20-24 år är den grupp som i störst utsträckning uppger att de utsattes för sexualbrott (34,4 procent)”, skriver Brå.

I förra årets undersökning stack den upplevda otryggheten ut i undersökningen, så även i år. Bland kvinnor i åldern 20-24 har 45 procent av de svarande mycket eller ganska ofta valt en annan väg på grund av oro för brott. Förra året låg den siffran på 42 procent.

Bland män i samma ålder är oron mycket lägre, endast 14 procent har valt en annan väg. Förra året låg den siffran på 16 procent.

”Att tillvaron begränsas är en allvarlig konsekvens av oro för att utsättas för brott som främst drabbar de enskilda kvinnorna, men i förlängningen är det ett problem för oss alla, om målet är att vi ska ha ett jämställt samhälle”, säger Sofie Lifvin, utredare på Brå, i pressmeddelandet.

Artikeln uppdateras.