Socialstyrelsen

Långa väntetider på akuten trots färre besök

1:53 min

Antalet patientbesök på landets akutmottagningar minskade förra året. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. Men samtidigt så är väntetiderna fortsatt långa. En patient får i normala fall vänta en timme på en läkarbedömning.

– Vi ser att väntetiderna fortsätter att öka, precis som tidigare, men patientantalet har minskat, generellt sett, säger Mats Granberg, sakkunnig på Socialstyrelsen, till Ekot.

Förra året gjordes 1,9 miljoner akutbesök vid landets sjukhus. Det är minskning med 1,5 procent jämfört med året innan, visar nya siffror från Socialstyrelsen. Framförallt minskar besöken i Stockholm, där gjordes 48 000 färre besök, en minskning med 11 procent. Det här kan bero på att patienterna söker vård på andra håll.

– Den största orsaken är nog satsningen på närakuter. Det som kan bidra till viss del, är att många söker nätläkare, säger Mats Granberg.

Men samtidigt som patientbesöken minskar så är väntetiderna fortsatt långa. I normala fall får man vänta en timme innan en läkare gör en bedömning, och ett helt besök kan ta uppemot tre timmar och 40 minuter, en ökning med sex minuter jämfört med året innan. Äldre tillbringar mer tid än yngre på akuten, och kvinnor får vänta längre än män på läkaren.

Väntetiderna varierar stort mellan regionerna, i Norrbotten ligger väntetiden på ungefär 25 minuter, medan Södersjukhuset i Stockholm har längst väntetid, cirka två timmar.

Att det är så här, att besöken minskar, men väntetiderna knappt rör på sig, beror på att sjukhusen belastas på andra sätt, säger Mats Granberg på Socialstyrelsen.

– Förutom patienttillströmningen är det den arbetsorganisation man har på akuten. Vilken bemanning och vilken kompetens personalen har, och de tillgängliga vårdplatserna på sjukhuset, säger han.