Inom bostadsrättsföreningar

Skärp kraven: Ge revisorer mer ansvar

2:07 min

Efter att en rapport tidigare i veckan visat på hur sårbara bostadsrättsföreningar är för ekonomisk brottslighet vill nu organisationen Fastighetsägarna skärpa kraven på revisorer.

Revisorernas branschorganisation Far håller med om allvaret i hur utsatta dessa är mot ekobrott. Lennart Iredahl är revisionsexpert på Far.

– Jag har själv inte sett någon liknande undersökning tidigare så för mig är det ganska höga tal och alarmerande sådana.

I rapporten, som Ekonomiekot berättade om i onsdags, konstateras att 60 av 500 tillfrågade bostadsrättsföreningar uppger sig blivit utsatta för ekonomiska brott under senaste fem åren. I inget av fallen upptäcktes oegentligheterna av revisorn.

Ett exempel på det är föreningen där Arne var kassör, varifrån 100 000-tals kronor försvann genom bland annat bluffakturor utan att den auktoriserade revisorn upptäckte något.

– Nej, och det var vi ganska besvikna på när vi upptäckte det. Och vi gjorde det ganska lätt.

Vad sa revisorn när det här upptäcktes?

– Han bara gapade.

Såväl Fastighetsägarna som Far anser det finns en övertro hos bostadsrättsföreningar vad egentligen en revisor kan upptäcka. Lennart Iredahl.

 – Det finns ett slags gap mellan vad man tror att revisorn gör och vad revisorn de facto gör. Och ofta tror väl allmänheten att revisorn gör mycket mer än vad god revisionssed kräver.

Johan Flodin, bostadsrättsexpert vid Fastighetsägarna vill se en skärpning av revisorernas ansvar för att minska risken för ekobrott inom föreningarna. Vare sig det är en lekmannarevisor eller en auktoriserad:

– Nu har de allra flesta bostadsrättsföreningarna en auktoriserad revisor, men det kan finnas skäl att titta på kunskaperna hos revisorerna och deras kännedom om bostadsrättsföreningarna och de särskilda förhållanden som faktiskt finns i en sådan.

Så inte heller en anlitad auktoriserad revisor arvoderad för kanske 20-25 000 kronor är naturligtvis på något sätt en garanti som skydd mot ekobrott.

Som det är nu kan revisorn gå olika djupt in i sitt uppdrag utifrån kompetensen inom styrelsen, säger Lennart Iredahl.

– I revisorns arbete ingår att försöka förstå risksituationen för en förening.

Så revisorn lägger ner mindre tid på revisionen av en förening där kompetensen inom styrelsen bedöms som högre?

– Ja i princip. Det är en av faktorerna som påverkar nivån av granskningsåtgärder.