Inflationsmål blir lag

1:53 min

Att låg och stabil inflation är det övergripande målet för Riksbankens penningpolitik ska nu bli lag. Banken som

Riksbanken har länge styrts av praxis snarare än lag vilket nu en utredning, med ledamöter från alla riksdagspartier, vill ändra på.

– Den riksbankslag som finns i dag härstammar från slutet av 80-talet och det har hänt väldigt mycket, säger Mats Dillén, ordförande i Riksbankskommitten.

Riksbankskommittén, en statlig utredning med representanter från alla riksdagspartier, skriver i en debattartikel i Dagens nyheter att riksbankens penningpolitiska mål om låg och stabil inflation, som varit riksbankens strategi sedan 90-talet, nu ska skrivas in i lagen.

Att riksbanken också kan ta annan hänsyn ska även det förtydligas i ny lagstiftning.

Däremot ska riksdagen i fortsättningen godkänna om Riksbanken skulle vilja sätta ett högre eller lägre inflationsmål än dagens 2 procent.

Liberalernas Mats Persson säger att det viktigaste förslaget är att reglerna nu blir tydliga för när och hur riksbanken lånar till valutareserven.

Klas Eklund, senior ekonom på Mannheimer-Swartling, tolkar artikeln som att Riksbanken nu ska ta större hänsyn till andra mål än just inflation.

– Det har varit stora frågetecken kring penningpolitiken de senaste åren, och det är tydligt att väldigt snäv fokusering på inflationsmålet i sig leder till en massa bieffekter som är konstiga och dyrbara för svensk ekonomi, och därför är det bra att kommittén föreslår att Riksbanken nu får ett bredare mandat, säger Klas Eklund.

Kommittén vill även att den demokratiska granskningen av riksbanken stärks genom att ge riksdagens finansutskott ökade resurser för en sån granskning.