MACCHIARINI-SKANDALEN

Odenberg välkomnar ny utredning om regeringen vill

2:47 min

Efter kravet på en ny stor utredning av Macchiarini-skandalen säger nu Karolinska Institutets ordförande Mikael Odenberg att han skulle välkomna en utredning – om regeringen skulle bedöma att en sådan behövs.

I morse i Ekot förde de så kallade visselblåsarna i Macchiarini-fallet fram nya krav på en grundligare och större utredning av affären, efter att vice rektor på KI nyligen avgått efter anklagelser om forskningsfusk.

– Ja, vi har ingenting emot nya utredningar. Det är väl regeringen lämpligen som behöver ägna sig åt det, säger KI:s styrelseordförande Mikael Odenberg.

Efter att prorektor på KI, Karin Dahlman Wright, nyligen avgått efter att ett särskilt råd vid Göteborgs universitet slagit fast att hon gjort sig skyldig till oredlighet i forskning - förde i morse de så kallade visselblåsarna i Macchiarini-ärendet fram nya krav.

Eftersom prorektorn Karin Dahlman-Wright under en period efter Macchiarini-skandalen var rektor på KI – och den som, enligt visselblåsarna, hade ansvaret att reda upp efter den affären – så tycker de att hennes arbete då nu måste ifrågasättas.

En av visselblåsarna, Oscar Simonson, sade så här i Ekot tidigare:

– Det här är en skandal som har kantats av mörkläggning, patientövergrepp, utredningsmaterial som försvinner, och numera också av en fuskande rektor som har varit ansvarig för utredningen av den skandalen. Hur mycket mer behövs det innan man förstår att det här måste man gå till botten med? sade Oscar Simonson.

Det finns enligt visselblåsarna flera saker som aldrig utretts ordentligt. Bland annat varför KI initialt hade mörklagt allvarlig fakta om det som drabbade Macchiarinis patienter. Inte heller har det utretts om patienternas mänskliga rättigheter blivit kränkta eller varför visselblåsarna utsatts för det de kallar repressalier.

KI:s styrelseordförande Mikael Odenberg anser inte att KI utsatt visselblåsarna för några repressalier, och han tycker att de utredningar som redan gjorts är tillräckliga. Däremot skulle KI självklart hjälpa till om regeringen skulle gå med på visselblåsarnas krav.

– Om andra vill göra nya ytterligare externa utredning så har vi givetvis inga synpunkter. Görs sådana utredningar så ska vi hjälpa till, säger Mikael Odenberg.

Den nyligen avgångna prorektorn Karin Dahlman-Wright skriver i en kommentar till Ekot att hon inte anser att hon gjort sig skyldig till oredlighet i forskning och att rådet i Göteborg gjort fel bedömning av fallet, men hon vill inte kommentera visselblåsarnas krav.

Ekot har varit i kontakt med ansvariga ministern, Matilda Ernkrans, som säger att hon i nuläget inte ser att de nya uppgifterna skulle motivera ytterligare en utredning av Macchiarini-skandalen.